به گزارش اکوایران، کارکنان دولتی که امسال بازنشسته شدند میانگین میزان حقوق بازنشستگی آنان 16 میلیون تومان بوده که نسبت به آخرین حقوق دوره اشتغال کمتر است.

آخرین گزارش منتشره از سوی صندوق بازنشستگی حاکی از آن است که تعداد بازنشستگان حقوق‌بگیر صندوق بازنشستگی کشوری در پایان شهریور ماه امسال به یک میلیون و 641 هزار و 340 نفر رسیده که نسبت به پایان شهریور سال 1401 معادل 3.53 درصد افزایش یافته است.

16 میلیون تومان، اولین حقوق بازنشستگان امسال

بر اساس این گزارش میانگین حقوقِ حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در پایان شهریور امسال (برای کل برقراری‌ها) معادل 11 میلیون و 291 هزار تومان بوده که نسبت به پایان شهریور سال گذشته حدود 42 درصد افزایش داشته است؛ این افزایش عمدتا ناشی 20 درصد افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی و همچنین اجرای قانون اصلاح «قانون بودجه سال 1401کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بوده است.

از سوی دیگر افرادی که در سال 1402 بازنشسته شده و حقوق بگیر صندوق بازنشستگی کشور شده‌اند (برقراری‌های جدید)، میانگین اولین حقوق بازنشستگی آنان معادل 16 میلیون 33 هزار تومان بوده، این در حالی است که میانگین آخرین حقوق اشتغال آنان 16 میلیون و 966 هزار تومان بوده که نشان می‌دهد حقوق بازنشستگی آنان حدود یک میلیون تومان نسبت به آخرین حقوق دریافتی آنان در دوره اشتغال کمتر بوده است.

بالاترین حقوق بازنشستگی به چند نفر رسیده؟

توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان شهریور ماه امسال به تفکیک میزان حقوق دریافتی نشان می‌دهد از 1.6 میلیون نفر بازنشسته دولتی، حدود 418 هزار نفر، حقوقی بین 10 تا 11.2 میلیون تومان دریافت می‌کنند، این میزان تقریبا 25.5 درصد تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهند.

همچنین حدود 21.3 درصد از تعداد حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری که تعداد آنها حدود 350 هزار نفر است حقوقی بین 11.2 تا 12.5 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

در مجموع توزیع حقوق بازنشستگان دولتی در پایان شهریور امسال نشان می‌دهد که حدود 78 درصد تعداد بازنشستگان کشوری تقریبا حقوقی بین 9 تا 13.5 میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

طبق این گزارش کمتر از 5 درصد (4.8%) تعداد بازنشستگان دولتی نیز که تعداد  آنها حدود 79 هزار نفر است، حقوقی کمتر از 7.7 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر توزیع درامدی بازنشستگان دولتی تا پایان شهریور امسال نشان می‌دهد حدود 1.6 درصد تعداد بازنشستگان که حدود 24 هزار نفر را شامل می‌شود حقوقی بیش از 20.7 میلیون تومان دریافت می‌کنند.

photo_2024-01-10_15-25-26