به گزارش اکوایران‌؛ با نزدیک شدن به اردیبهشت ماه و انتشار قیمت‌های جدید خودرو‌های داخلی توسط شورای رقابت، نماد‌های صنعت خودرو بورس تهران با افزایش تقاضا مواجه شدند. این در حالی است که همزمانی با افزایش تقاضا سهام در دیگر صنایع، موجب جلب توجه کمتر ورود پول حقیقی به خودرویی‌ها شده است.

در میان خودرو‌سازان بورسی، شرکت ایران خودرو با 29 هزار و 505 میلیارد تومان درآمد در اسفند ماه بیشترین درآمد را داشت و پس از آن، شرکت سایپا با 5 هزار و 27 میلیارد تومان درآمد در جایگاه دوم ایستاد. بیشترین رشد درآمد در اسفند 1401 به نسبت اسفند 1400 به شرکت بهمن دیزل با نماد خدیزل متعلق است. این مجموعه توانسته است با هزار و 274 میلیارد تومان فروش، 214 درصد بیشتر از اسفند‌ماه سال 1400 فروش کند.

شرکت سایپا دیزل نیز که در بازار سهام با نماد خکاوه شناخته می‌شود؛ با 196 درصد رشد فروش در اسفند ماه سال 1401 به نسبت اسفند قبل از آن و رساندن فروش خود از 222 میلیارد تومان به 656 میلیارد تومان؛ یکی از بیشترین رشد‌های فروش اسفندماه به نسبت اسفند قبلی را به ثبت رساند.

عملکرد فراکاب در ماه گذشته؛ رونق معاملات به نفع کارمزد‌بگیران

بیشترین افزایش فروش به نسبت متوسط فروش ماهانه 1400 نیز به همین دو شرکت تعلق می‌گرد اما پس از خکاوه و خدیزل، شرکت ایران خودرو دیزل نیز با 379 درصد افزایش فروش در جایگاه سوم قرار گرفت. بیشترین رشد فروش به نسبت متوسط فروش ماهانه سال 1401 نیز متعلق به شرکت سایپا دیزل با 176 درصد افزایش است. پس از خکاوه نیز این بار شرکت ایران خودرو با 95 درصد افزایش فروش به نسبت متوسط فروش ماهانه خود توانست در جایگاه دوم قرار بگیرد.

photo_2023-04-16_11-11-25

در میان قطعه‌سازان صنعت خودرو نیز به دلیل تداوم شرایط انحصار خرید محصولات در بازار‌های فروششان، رشد درآمدی شکل‌گرفته در میان خودروسازان با شدت کمتری دیده می‌شود. نماد‌های خمهر ، خمحرکه ، خوساز و خرینگ بیشترین درآمد را در این اسفند ماه به ثبت رساندند.

بیشترین افزایش درآمد به نسبت اسفند قبلی به خآهن با 504 درصد رشد و پس از آن به خوساز با 245 درصد افزایش فروش رسید. نماد‌های خمحور ، خوساز و خلنت نیز به نسبت متوسط درآمد سال 1400 و نماد‌های خلنت ، ختور و خمحرکه نیز به نسبت متوسط درآمد سال 1401 توانستند بیشترین رشد فروش را به ثبت برسانند.  

خودروسازان بورس تهران در اسفند 1401 توانستند 209 درصد بیشتر از متوسط 1400 و 63 درصد بیشتر از متوسط 1401 فروش داشته باشند. قطعه‌سازان اما 109 درصد بیشتر از متوسط ماهانه 1400 و 22 درصد بیشتر از متوسط ماهانه 1401 فروش کردند. در نهایت، صنعت خودرو و ساخت قطعات بورس تهران 198 درصد بیش از متوسط فروش ماهانه سال 1400 خود فروش داشت و 59 درصد بیشتر از متوسط فروش ماهانه 1400 فروش کرد.

photo_2023-04-16_11-11-32