همین جمله کافی بود که موجی از واکنش را شاهد باشیم، از اقتصاددانان گرفته تا فعالان بخش خصوصی تا فعالان بازار سرمایه.

برآیند واکنش ها اما در کمتر از ۲۴ ساعت موجب انتشار اطلاعیه ای از جانب بانک مرکزی شد؛ در این اطلاعیه عنوان شده است: موضوع «انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه» به صورت نادرست به عنوان سیاست جاری و برنامه ریزی شده بانک مرکزی برداشت شده است.

به نظر می رسد دولت ابراهیم رئیسی قصد ندارد در همین روزهای اول، برای خود مخالف و معترض ایجاد کند، مخصوصا از بازار سرمایه!