به گزارش اکوایران، طبق اعلام وزارت جهادکشاورزی، براساس مصوبه ۷ تیرماه ۱۴۰۲ ت بانک‌مرکزی موظف شد، مبلغ ۴۰‌هزار‌میلیارد‌ریال تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به‌منظور تهیه و تدارک نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشاورزی و تامین کودهای مورد‌نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در اختیار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد. 

در این مصوبه آمده؛ سازمان برنامه و بودجه‌کشور بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را از محل اعتبارات مصوب مربوط تضمین می‌کند.

 طبق این مصوبه، وزارت جهادکشاورزی هم موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه توسعه تولید کودهای شیمیایی (فسفات، ازت و پتاس) را تا پایان سال‌۱۴۰۲ به سازمان برنامه و بودجه‌کشور ارائه کند.