به گزارش اکوایران، بررسی آمار گمرک از میزان تجارت بین‌الملل ایران در 11 ماه نخست امسال نشان می‌دهد که میزان واردات همچنان بسیار بیشتر از صادرات بوده و اختلاف اون دو شاخص تجاری به 15 میلیارد دلار رسیده است. سطحی که بعد از سال 98 بالاترین تراز تجاری منفی در یک دهه اخیر محسوب می‌شود. 

بر اساس این آمار، ایران از ابتدای سال 1402 تا پایان بهمن ماه، بیش از 59 میلیارد دلار واردات داشته که رکوردی برای این بازه زمانی در یک دهه اخیر محسوب می‌شود. با این وجود میزان صادرات کشور در مقایسه با مدت مشابه 1401 با افتی 9 درصدی به کمتر از 45 میلیارد دلار رسیده است.

با این حساب تراز تجاری غیرنفتی کشور به مرز 15 میلیارد دلار رسیده که بعد از تراز منفی 16.8 میلیارد دلاری سال 98 بدترین عملکرد در یک دهه اخیر به حساب می‌آید. به طور کلی در یک دهه اخیر به جز سالهای 95 و 97 تراز تجاری کشور منفی بوده است، موضوعی که اثر تحریم بر تجارت کشور را به وضوح نشان می‌دهد.