به گزارش اکوایران؛ براساس سیاست‌های وزارت جهادکشاورزی، واردات گروهی از کالاها صرفا از محل صادرات گروه مشخصی از کالاها امکان پذیر خواهد بود.

به عنوان مثال واردات موز صرفا از محل صادرات گروهی از کالاها (مانند سیب) مجاز است؛ لذا در زمان ثبت درخواست تامین ارز واردات موز، الزاما باید کوتاژ صادراتی گروه مجاز ارائه شود، در غیر این صورت امکان تامین ارز و پیشبرد فرآیند واردات وجود نخواهد داشت.

در روش «واردات در مقابل صادرات» واردکننده با استفاده از ارز تامین شده توسط صادرکننده، مواد اولیه مورد نیاز برای صنعت خود را وارد می‌کند. در مرحله بعد، محصول تولیدی توسط صنعتگران و متخصصان ایرانی به خارج از کشور صادر شده و ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور باز می‌گردد.

بر اساس ضوابط جدید، کلیه درخواست‌های تامین ارز از محل«واردات در مقابل صادرات» کالاهای کشاورزی، پس از ثبت در سامانه‌های مربوطه، به طور خودکار به وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شوند و این وزارت‌خانه پس از بررسی تطابق کالای ثبت سفارش شده با کالای صادراتی در صورتی که کالاها منطبق باشد ادامه فرآیند طی شده و در غیر این صورت، درخواست به وضعیت «رد شده براساس ضوابط» تغییر یافته و خاتمه می‌یابد.

براساس این اطلاعیه، کلیه قواعد مربوط به انطباق گروه‌های کالاهایی، در مرحله تامین ارز و پس از ثبت درخواست تامین ارز صورت گرفته و در مراحل قبل (از جمله فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز) کنترلی بابت این موضوع صورت نمی‌گیرد. لذا ضروری است واردکنندگان کالاهای مذکور پیش از اقدام برای ثبت سفارش و خرید ارز حاصل از صادرات، از انطباق گروه کالایی پروانه صادراتی با کالای ثبت سفارش اطمینان حاصل کنند.

در دستورالعمل جدید «فهرست تعرفه‌های صادراتی مشمول» شامل 94 گروه کالایی می‌شود و «فهرست تعرفه‌های وارداتی مشمول» هم در 46 گروه تعریف شده‌اند. 

فهرست کالای مشمول طرح تامین ارز از محل «واردات در مقابل صادرات» را اینجا ببنید.