به گزارش اکوایران؛ وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که سالانه 400 هزار تن روغن تولیدی داخل به دلیل عدم تمایل کارخانه‌های روغن به خرید، در انبارها رسوب می‌کند. این در حالی که کشور سالانه به طور میانگین 1.5 میلیون تن روغن نیاز دارد و مابقی نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند.

براساس داده‌های اعلام شده از سوی این وزارت جهاد کشاورزی سال گذشته، یک میلیون و 602 هزار تن روغن خام، 2 میلیون و 796 هزار تن انواع دانه روغنی و یک میلیون و 750 هزار تن کنجاله از کشورهای دیگر وارد شد.

با توجه به این مشکل و در راستای رفع آن وزارت جهاد کشاورزی سیاست مشروط کردن واردات روغن به خرید از تولیدکنندگان داخلی را در دستور کار قرار داده است.

بر اساس این سیاست، هر تولید کننده به ازای خرید یک کیلوگرم دانه روغنی از داخل، می‌تواند 48 کیلوگرم دانه روغنی سویا یا کلزا، 12 کیلوگرم روغن خام از مبادی کشورهای عضو اوراسیا، 8 کیلوگرم روغن خام از مبادی غیر کشورهای عضو اوراسیا، 20 کیلوگرم کنجاله و 7 کیلوگرم روغن پالم وارد کند.

یکی از کارشناس این بخش در خصوص شروط جدید وزارت جهاد کشاورزی به این نکته اشاره می‌کند که پیش از این، واردکنندگان با ارز دولتی هر ‌میزان که می‌خواستند روغن وارد می‌کردند و توجهی به تولید داخل نمی‌شد. اما در حال حاضر و با توجه به سیاست جدید، واردکنندگان برای واردات باید در ابتدا اقدام به خرید داخلی کنند.