با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این بازار بزرگ در حال حاضر در دست راننده‌های تاکسی لب مرز و مترجم‌های عرب زبان است. این افراد، بدون تخصص و دانش کافی در حوزه سلامت، به عنوان واسطه بین بیماران خارجی و مراکز درمانی عمل می‌کنند و در بسیاری از موارد، خدمات غیر استاندارد و نامناسبی به آنها ارائه می‌دهند.

یاسر الخیرو، بنیانگذار تومان‌کاش، در این باره اظهار داشت: «متاسفانه، این وضعیت نه‌تنها به نفع بیماران خارجی نیست، بلکه به وجهه گردشگری سلامت ایران نیز لطمه می‌زند.»