هستی شهریزفر، معمار ارتباطات آروان‌کلاد، در مصاحبه خود با اکوایران به اهمیت آموزش‌های رایگان و بدون محدودیت جغرافیایی در طرح آروان‌آکادمی اشاره کرد. او این طرح را گامی مهم در جهت توانمندسازی نیروی انسانی در کشور دانست و اذعان داشت که دسترسی آزادانه به آموزش‌های تخصصی در حوزه فناوری، می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پیشرفت فردی و در نهایت، توسعه و ارتقای سطح دانش و مهارت در سطح جامعه شود.