به گزارش اکوایران؛ نخستین جلسه کارگروه «شناسایی و پیگیری رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی» که یکی از 12 کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران هستند؛ به تازگی برگزار شد.

طبق اعلام اتاق تهران در این جلسه یکی از واحدهای تولیدی در شهر قدس مطرح شد که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مجوز تغییر کاربری اراضی همجوار این واحد تولیدی و توسعه فضای تولیدی آن را صادر کرده و این واحد اقدام به ساخت‌وساز کرده اما شهرداری منطقه موضوع را به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده و در ادامه به‌رغم وجود مصوبه ستاد تسهیل، حکم تخریب این سوله به مساحت چهار هزار متر به اجرا گذاشته شده است.

در ادامه هم گفته شد که واحد تولیدی مذکور شامل لکه صنعتی البرز بوده و چنانچه این مساله در تعامل با استانداری تهران پس از تعیین مرزبندی این لکه صنعتی اثبات شود، این واحد تولیدی برای تغییر کاربری اراضی همجوار خود مشکلی نخواهد داشت. از این رو مقرر شد که این موضوع از استانداری تهران مورد استعلام قرار گیرد.

در ضمن مقرر شد بعد از بازدید اعضای کارگروه شناسایی و پیگیری رفع مشکلات شهرک‌ها و نواحی صنعتی از محل استقرار این واحد تولیدی، از سوی سازمان بازرسی استان تهران مورد بررسی قرار گیرد که شهرداری این منطقه چرا در زمان ساخت این سوله، از ادامه ساخت آن ممانعت نکرده و پس از ساخت کامل آن اقدام به تخریب این واحد کرده است. همچنین مقرر شد کوتاهی سایر دستگاه‌ها در این پرونده نیز مورد بررسی قرار گیرد.