پکن در گذشته محدودیت‌هایی برای استفاده مقامات چینی از موبایل‌های آیفون وضع کرده بود؛ اما این محدودیت‌های جدید کار را به جایی رسانده که سهام کمپانی اپل نیز در هفته گذشته سقوط کرده است.