قسمت سوم: طعم به انتخاب شما!

تصور کنید، نان ساده را با طعم دلخواه خود میل کنید، طعم استیک را به دلخواه خود تنظیم کنید و طعم هر غذایی را در دنیای واقعی بچشید!

با این دستگاه می‌توانید طعم دلخواه خود را برای هر غذا ایجاد کنید، طعم غذاهای خسته‌کننده را متحول کنید و طعم غذاهای تلویزیونی را به صورت دیجیتالی حس کنید.