مهدی صفاری نیا، رییس مرکز پارک فناوری پردیس در گفت و گو با اکو ایران تاکید کرد منتظر جمع‌بندی مالک در مجموعه سهامداری هستیم. اما رویکرد مثبت بوده و برای تمدید اجاره و خرید اعلام امادگی کردند. آن طور که صفاری نیا گفت برای تمدید اجاره یا خرید ملک نیاز به مصوبه مجمع دارند که مراحل آن درحال انجام است.