در این گزارش آمار‌های اعلام شده از سومین عرضه در سامانه یکپارچه خودرو را زیر ذره‌بین می‌گیریم.