اما سوخت ارزان و دور افتادگی از بازار جهانی باعث شد این موج خیلی دیر به ایران برسد. حالا ایران باید با سرعت بسیار بیشتری حرکت کند تا بتواند خود را با وضعیت روز بازار خودرو دنیا همگام کند.
در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو شروع این حرکت با محصولات وارداتی برقی و کانسپت‌های برقی خودروسازان داخلی حس می‌شد. کروز نیز به عنوان بزرگترین قطعه ساز کشور در این نمایشگاه حضور داشت و اعلام کرد که خیلی قبل تر برای این روزها آماده شده و در مراحل خوبی از ساخت پیشرانه برقی قرار دارد.