یکی از آن آمارها که بر اساس پایش تجربیات کارنامه در مورد خودروهای با کارکرد شش سال است، نشان می‌دهد که برندهای کره‌ای و ژاپنی ۸۷ درصدشان از لحاظ موتوری سالم هستند و در چینی‌ها به ۷۴ رسیده و در ایرانی‌ها به ۵۴ درصد رسیده است.

نیما نامداری همچنین از آماری می‌گوید که به مشکلات خودروهای صفر کیلومتر کشور بر‌می‌گردد.