همین موضوع دستاویزی شده برای برخی خودروسازان و کارشناسان تا مدعی شوند که با توجه به قیمت جهانی، محصولات آنها در زمره خودروهای کلاس جهانی قرار می‌گیرند و اگر موانع بین‌المللی وجود نداشت، می‌توانستند با به‌روزترین خودروهای هم‌قیمت خود در دنیا رقابت کنند.

اما عبدالله توکلی، سرپرست پیشین صنایع خودرو وزارت صمت، معتقد است که در مقایسه دو خودرو، معیارهای متعددی فراتر از قیمت وجود دارد (بیش از ۱۰ معیار) و خودروسازان ایرانی به جز قیمت، در هیچ‌کدام از این معیارها توانایی رقابت با محصولات کلاس جهانی را ندارند.

به نظر او، رقابت‌ناپذیری بزرگ‌ترین مشکل خودروسازان داخلی در حال حاضر است و قیمت پایین تنها برگ برنده آنها در برابر رقبای جهانی به حساب می‌آید.