به گزارش اکو ایران، ریشی سوناک پس از آن که در جریان رقابت ها برای رهبری حزب محافظه کار، توانست اکثریت را به خود اختصاص داده و پیروز شود، خود را برای تصدی عنوان نخست وزیری جدید بریتانیا آماده می کند. او وظیفه هدایتی کشوری چندپاره را که درگیر رکود اقتصادی و میلیون ها فقیر است را عهده دار خواهد شد.

 به نوشته خبرگزاری رویترز، سوناک اولین رهبر رنگین پوست،یکی از ثروتمندترین سیاستمداران در وست مینستر و سومین نخست وزیر این کشور در کم تر از دو ماه است. هرچند قرار است سکان یکی از پرتلاطم ترین دوران تاریخ سیاسی بریتانیا را عهده دار شود. سوناک جانشین لیز تراس می شود؛ نخست وزیر پیشی که بعد از 44 روز استعفا داد و صرفا با برنامه هایش بازارهای مالی این کشور را درگیر آشفتگی های سیاسی و اقتصادی کرد. حالا سوناک به دنبال بازگردان ثبات و رهبری حزبی است که در عرصه ایدئولوژیک شکست خورده است.

سوناک به نمایندگان پارلمان گفت که بریتانیا امروز با بحران وجودی دست به گرییان است و باید یکپارچه یا بماند یا بمیرد. او تاکید کرد که بریتانیا با چالش اقتصادی عمیقی روبرو است. از همین رو تاکید کرد که امروز بریتانیا به ثبات نیاز دارد و وحدت و من این دو مولفه را در اولویت قرار خواهم داد تا حزب و کشورمان را با هم متحد کنم. انتظار می رود سوناک برای به دست اوردن شهرت، کاهش هزینه ها را کلید بزند ان هم در شرایطی که کشور درگیر رکود است و به واسطه افزایش هزینه های انرژی و غذا با بحران دست به گریبان می باشد.