نوید رییسی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی اعتقاد دارد با وجود تمام انتقادات وارده به محمدرضا پهلوی و عدم سرمایه‌گذاری درست از این درآمد بی‌سابقه، با رجوع به نمودار سرمایه‌گذاری می‌توان فهمید که میزان سرمایه‌گذاری در ایران پس از افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ رشد قابل توجهی داشت. اما برخورد دولت احمدی‌نژاد با این فرصت طلایی چه بود؟