حسین عبده تبریزی با تاکید بر اینکه اصلاحات اقتصادی لازمه تغییر وضعیت کنونی معیشت مردم است، می‌گوید: این اصلاحات اقتصادی برای آنکه آثار حداقلی بر معیشت مردم داشته باشد باید تدریجی و با عنصر همراهی و حمایت مردم اجرایی شود.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت آینده برای اجرای این اصلاحات ممکن است به سمت سیاست‌های پوپولیستی برود یا نه؟ توضیح می‌دهد: برای چنین سیاستی، دولت نیازمند منابع است که به نظر نمی‌رسد چنین منابعی را در دسترس داشته باشد.

عبده تبریزی با ذکر مثال‌هایی از دولت‌های گذشته این موضوع را بیشتر توضیح داده است.