آنها از دولت آینده خواستند در سیاستگذاری‌های آتی حداقل یک پنجم سهم بخش خصوصی را به آنها پس بدهند. آنها خواستند دولت آتی تکلیف عدم ثبات اقتصادی و عدم اجرای درست قوانین و ... را مشخص کند. 

در این مراسم حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران چند سوال از دولت آینده مطرح کرد. او گفت: تحریم‌ها در معیشت و در حوزه اقتصاد تاثیرگذار بوده است؛ بر همین اساس یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش‌خصوصی این است دولت چهاردهم چگونه می‌خواهد برای لغو یا کاهش تحریم‌ها عمل کند؟ 

حسن زاده افزود: عدم ثبات اقتصادی، عدم اجرای درست قوانین و عدم مسئولیت‌پذیری برخی مسئولان در عمل به وعده‌ها منجر به کاهش تعامل و اعتماد مردم شده است؛ دولت آتی چه تدابیری افزایش اعتماد مردم در دستور کار دارد؟ زیرساخت‌های کشور برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست و این زیرساخت‌ها با استانداردهای جهانی مطابقت ندارد.

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون از چالش‌های ناشی از بورس و ناترازی بانک‌ها گفت. او به نقد چند نرخی بودن ارز کرد و از عدم تحقق اهداف برنامه در حوزه تعاون سخن گفت. او خواهان حل این مشکلات در دولت چهاردهم شد.

مجتی صفایی رئیس اتاق اصناف ایران نیز از  سهم بزرگ اصناف در اقتصاد به رغم سهم اندکش در سیاستگذاری صحبت کرد. او خواهان ارائه سهم بخش خصوصی به آنها درحوزه سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد شد. 

او تاکید امروز در سیاستگذاری ها و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی سهم اصناف یک پنجم سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها هم نیست. اصناف و بخش خصوصی در کلان نقشی در حکومت‌داری و تصمیمات ندارد. 

او به گرانی و یکی از ریشه های آن یعنی چند نرخی بودن ارز اشاره کرد.  

در این نشست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دوازدهم در این جلسه تلویحا گفت: موافق برجام است و مخالف رشد مالیات و  چند نرخی بودن ارز. او خطاب به روسای اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون کشور گفت: شما در صدر بنشینید و دستور دهید ما کارگر شما هستیم.