هر یک از نامزدها چه برنامه مشخصی در حل مسائل اساسی کشور مانند ثبات ارز، کاهش فقر یا کاهش تورم دارند؟

نشست ارزیابی حکمرانی اقتصادی در دولت چهاردهم برای پاسخ به سوالات فوق و با هدف تشریح علمی برنامه‌های حکمرانی اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با حضور «علی اصغر پورعزت»، رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، «صادق الحسینی» کارشناس اقتصادی و نیز نمایندگان نامزدها برگزار شد.