غنی‌نژاد در تحلیل خود از انتخابات ۸۴، از اصطلاح «دوربرگردان پوپولیست» برای توصیف نتیجه این انتخابات استفاده کرد. به عقیده او، روی کار آمدن فردی با رویکرد پوپولیستی در این انتخابات، مسیر اصلاحات اقتصادی را که در سال‌های گذشته آغاز شده بود، به طور کامل منحرف کرد و کشور را به مسیری مغایر با توسعه پایدار رهنمون ساخت