حمید قنبری، می‌گوید: با توجه به قوانین محدودکننده از سوی قوه مقننه ایران و آمریکا برای قوه مجریه در حوزه تحریم‌ها و توافقات، به طور قطع دست دو دولت آینده ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای و سایر تحریم‌ها به اندازه دوره‌های گذشته باز نیست و همین موضوع می‌تواند وضعیت و سرنوشت تحریم‌ها را متفاوت از سال‌های گذشته کند.

نسخه کامل در سایت اکوایران