به گزارش اکوایران، چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری، دومین انتخاباتی بود که به صورت دومرحله‌ای برگزار شد. این دوره، چند رکورد هم به جا گذاشت.

یکی از رکوردها، نسبت آرای رئیس جمهور منتخب به کل واجدین شرایط است که تحت عنوان «سرمایه اجتماعی» از آن یاد می‌شود.

رکورد دیگر، به میزان مشارکت برمی‌گردد که هم در ادوار مختلف، و هم نسبت به انتخابات دومرحله‌ای دیگر بررسی شد.

انتخابات چهاردهم چه رکوردهایی به ثبت رساند؟