او معتقد است: «اصلی که اکنون وجود دارد، این است که طبقات روستایی روی الگوهایی رای دادند که سلامت فردی و صداقت برایشان مهم بوده است و اصلا مقوله اصلاح‌طلبی برایشان خیلی مهم نبوده است.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا این رای، رای به اصلاح‌طلبی نیست هم توضیح می‌دهد، فکر نمی‌کنم همه رای‌ها را به حساب اصلاح‌طلبی گذاشت. کاظمی می‌گوید: «جوامع روستایی و شهرهای کوچک اساسا بازی را اصلاح‌طلبی و اصولگرایی نمی‌بینند.»

نسخه کامل در سایت اکوایران