با وجود آنکه برخی این گشایش ها را محصول حضور جو بایدن می دانند اما برخی دیگر اینطور تحلیل می کنند که کاهش سطح تحریم ها به واسطه شکست سیاست فشار حداکثری در دوره ترامپ بوده است. اما کدام یک از این دو تحلیل به واقعیت نزدیک تر است؟ در صورت پذیرش فرض نخست، آیا باید منتظر بود که با رفتن جو بایدن، این گشایش ها مجددا دچار نوساناتی خواهد شد؟

حمید قنبری، حقوقدان معتقد است: یکی از مهم ترین دلایل به وجود آمدن یکسری از گشایش ها در حوزه تحریم های امریکا علیه ایران، این است که برخلاف دوره ترامپ، در حال حاضر ایران مساله شماره یک دنیا نیست.

او در این باره بیشتر توضیح داده است.

نسخه کامل در سایت اکوایران