میثم مظفر در یکصد و شصت و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه احتمال وقوع یک بحران قابل توجه در رفیوژ میانی بزرگراه آزادگان که در مسیر جمع آوری آب های منطقه ۱۹ قرار گرفته است، وجود دارد، اظهار کرد: لوله ها و تجهیزات مورد سرقت قرار گرفته و انفصالی در یکی از خطوط جمع آوری اصلی صورت گرفته و خاک نیز اشباع و سنگین شده که همین سنگینی نشست لوله را به دنبال داشته است.

وی افزود: در دو ماه گذشته عارضه ای ایجاد شده و فرونشستی در ابعاد ۶ در ۶ به عمق یک و نیم متر در لاین تندروی بزرگراه آزادگان شکل گرفته که منطقه در اقدامی سریع با ۲۲ میکسر بتن‌ریزی کرده است.

مظفر با بیان اینکه ستاد مدیریت بحران جلساتی را برگزار کرده است، یادآور شد: با توجه به اینکه این موضوع ردیف بودجه نداشته هنوز تصمیم جدی برای آن گرفته نشده است. ما امکان توقف خودروهای سنگین را برای تعمیر نداریم و از طرفی ارتباطی نیز به شرکت آبفا ندارد. برای شروع کار شهرداری تهران به ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و شورا باید نسبت به صدور مجوز جهت افزایش اعتبار به شهرداری اقدام کند.

وی تأکید کرد: از شهردار تهران درخواست می کنم که شخصا ورود کند تا از این فاجعه بزرگ شهری جلوگیری به عمل آید.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا هم در ادامه با بیان اینکه ما در این خصوص هم نامه ارسال کرده و هم پیگیری کردیم، گفت: انتظار داشتیم که بودجه لازم برای این موضوع اختصاص پیدا کند اما متأسفانه انجام نشده است.