در نشستی که به تازگی در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تهران برگزار شد اساتید دانشگاه و کارشناسان این حوزه در این باره به گفت و گو. پرداختند.

مرتضی هادی جابری مقدم؛عضو هیات علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران، محمد حسین نوروزی، دبیر کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران، علی نادران، سرپرست جدید دانشکده عمران، معماری و هنر و شهاب الدین کرمانشاهی عضو هیئت علمی دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران به این سوال پاسخ دادند که تهران نیاز به تراموا دارد یا خیر؟

در این نشست تاکید شد که بیشتر خطوط تراموا در کشورهای توسعه یافته است و سهم کشورهای در حال توسعه از این مد حمل و نقلی اندک است.

همچنین تاکید شد که با توجه به معابر شهر تهران تراموا می تواند آمار کشته‌شدگان در خطوط ویژه را افزایش دهد.

جابری مقدم اما در این نشست با ایجاد تراموا در تهران مخالفت کرد و یکی از انگیزه های چنین پروژه هایی را انگیزه های سیاسی و اقتصادی عنوان کرد. 

این که مدیران سیاسی اعلام کنند که چنین فیلی را در تهران هوا کرده اند و در این شرایط که تهران خرج های ضروری تری دارد احداث یک خط تراموا مصداق این ضرب المثل است که کسی نان نداشت بخورد، پیاز می خورد تا اشتهایش باز شود.