سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در خصوص نحوه نظارت بر مراکز معاینه فنی در کشور گفت: در ضوابط و قوانین به صراحت تکالیف دستگاه ها در بحث نظارت مشخص گردیده و در صورت تخلف بایستی دستگاه های مسئول در این ارتباط بررسی ها و پیگیری های لازم را انجام دهند. بدون تردید با توجه به اینکه هرگونه اهمال، سهل انگاری و چشم پوشی در این خصوص می تواند منجر به خسارات جانی و مالی غیر قابل جبرانی شود، دستگاه های نظارتی لازم است که برخورد جدی و قضایی با این افراد سودجو و کاسبان مرگ داشته باشند.

میرزایی قمی با تاکید بدین موضوع که دریافت گواهی معاینه فنی برای خودرو معیوب در درجه نخست تهدید کننده ایمنی و سلامت راکب و سرنشینان همان خودروست گفت: انجام معاینه فنی بصورت صحیح و دقیق از دو رکن و مرتبه دارای کارائی و اهمیت است. رکن نخست آن مربوط به کنترل حاکمیتی بوده که در بسیاری از کشورها توسط دولت های ملی یا محلی به منظور اطمینان از انطباق با مقررات حاکم بر ایمنی و انتشار گازهای آلاینده برای خودروها اعمال می شود.خودرو با یک استاندارد مشخص تولید می شود و در چرخه تردد نیز بایستی با رعایت شرایط تعریف شده از منظر ایمنی و آلایندگی اجازه تردد داشته باشد. انجام دوره ای معاینه فنی خودروها در قانون نیز به همین منظور پیش بینی شده است. مضاف بر الزامات قانونی یک رکن هم مربوط به شهروندان و مسئولیت اجتماعی ایشان در قبال حفظ سلامت خود و سایر شهروندان است. مراکز معاینه فنی بخش های آزمایشگاهی قابل اعتمادی است که شهروندان می توانند از وضعیت سلامت فنی خودروی خود مطلع شوند. انجام معاینه فنی و دریافت گواهی مربوطه ی معتبر از مراکزی که در صحت و سلامت خدمات ارائه می دهند پیش نیاز تضمین ایمنی و سلامت شهروندان است.

وی در خصوص استفاده از معاینه فنی هایی که صحت آن مورد تایید نیست افزود: بنا بر تدبیر پلیس راهور براساس ضوابط قانونی از چند ماه گذشته در طرح ویژه ای گواهی معاینه فنی خودروهای دودزا و دچار نقص فنی باطل می شود و این خودروها پس از رفع نقص بایستی مجددا نسبت به انجام معاینه فنی خودروی خود اقدام نمایند.این موضوع حتی برای خودروهای سانحه دیده در تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو نیزتاکید گردیده که در صورت سانحه یا تصادف برای وسیله نقلیه دارای گواهی معاینه فنی با تشخیص کارشناس تصادف راهنمایی و رانندگی خودرو بایستی مجددا نسبت به معاینه فنی خودرو اقدام نمایند.گفتنی است بنا براعلام معاون عملیات پلیس راهور پایتخت از ابتدای طرح گواهی معاینه فنی بالغ بر 11 هزار دستگاه خودرو دودزا و دچار نقص فنی باطل شده است.

میرزایی قمی در خصوص عملکرد مراکز معاینه فنی شهر تهران و نحوه نظارت بر این مراکز تصریح کرد: در مراکز شهر تهران نظارت عالیه به صورت کامل و دقیق با استفاده از تجهیزات، نیروهای انسانی مجرب و دوربین های مستقر در مراکز انجام می شود و  این ستاد با توجه به تکالیف قانونی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از بروز هرگونه تخلف احتمالی و ارتقا سطح کیفی سلامت و صحت خدمات به شهروندان می نماید. گفتنی است سهم تهران از میزان مراجعین پلاک تهران به مراکز معاینه فنی تنها 37 درصد است و 40 درصد از خودروها بنا بر اعلام پلیس راهور فاتب از مراکز خارج از شهر تهران معاینه فنی دریافت می کنند . بنا بر اعلام سامانه یکپارچه معاینه فنی کشوری سیمفا، مراکز معاینه فنی خودروهای شهر تهران در مقایسه با سایر مراکز کشور به صورت دقیق تر و ضابطه مند تری نسبت به پایش خودروها از منظر آلایندگی و ایمنی اقدام می نماید. تحلیل نتایج آزمون خودروهای مراجعه کننده به شهر تهران نشان می دهد در مجموع 30 درصد از خودروها به علت نقص فنی موفق به اخذ معاینه فنی در مراجعه اول نگردیده و تعدادی از این خودروهای مردود دارای چند نقص بوده اند. این آمار نشان می دهد، بدون تردید این دقت و سطح پایش نتیجه نظارت های مستمری است که ستاد معاینه فنی خودروهای تهران بر صحت عملکرد مراکز معاینه فنی تحت پوشش خود دارد.