او معتقد است در گذشته بیشتر به حمل و نقل عمومی توجه می شد و تا ۱۰۰ درصد اعتبارات مورد نیاز خرید اتوبوس از سوی دولت پرداخت می شد که این رقم به ۸۲.۵ درصد رسید.

به گفته هاشمی در ۱۲ سال گدشته  سرمایه گذاری لازم در این حوزه انجام نشده است.

هاشمی در این گفت و گو به چالش هایی که سبب شد در دولت روحانی قرار داد ۶۳۰ واگن به نتیجه نرسد هم پرداخته است.

شفافیت قرارداد شهرداری تهران با چین و به سرانجام نرسیدن قطار ملی از دیگر مواردی است که هاشمی در مورد آن صحبت کرده است.

او تاکید می کند بخشی از تجهیزات و واگن های مترو نزدیک به ۳۰ سال عمر کرده اند و حتی اورهال هم برای این تجهیزات جواب نمی دهد برای همین مترو گرفتار خرابی های پی در پی است.