رضا محمدی، مدیرعامل شرکت مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره اقدامات صورت گرفته برای استحصال گاز متان در آرادکوه توضیح می‌دهد: «بوی نامطبوعی که وجود دارد، ناشی از گاز متان است و سهم تقصیر شهرداری تهران ۱۰ درصد در آرادکوه است. ما برای این موضوع بر اساس آن چیزی که در طرح جامع به ما تکلیف شده، باید استحصال گاز متان داشته باشیم، سال قبل فراخوان زدیم و مشاور انتخاب کردیم. ما امسال حتما قرارداد استحصال گاز متان را می‌بندیم، مشکلی که داشتیم به دنبال سرمایه‌گذار بودیم تا امروز هنوز موفق نشدیم سرمایه‌گذار پیدا کنیم زیرا توجیه اقتصادی ندارد. در آخرین جلسه کمیته راهبری طرح جامع قرار شده که خود شهرداری سرمایه‌گذاری کند.»

محمدی می‌گوید که قرارداد حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد و حتما در ۶ ماه اول سال منعقد می‌شود.