سرهنگ سیدهادی موسوی درخصوص عملکرد این یگان در سال ۱۴۰۲ گفت: یگان حفاظت شهرداری تهران تمرکز و تلاش خود را بر ارتقاء پوشش انتظامی و تأمین نظم و امنیت مراکز وابسته به شهرداری تهران قرار داده است.

موسوی با اشاره به تأکیدات شهردار تهران درخصوص جمع آوری کلونی‎های آسیب پذیر موجود در پایتخت، افزود: در این خصوص یگان حفاظت با جمع آوری ۴۱ هزار و ۷۴۱ نفر از متکدیان پایتخت تمرکز ویژه‎ای بر این موضوع داشت، به طوری که در مقایسه آماری میزان جمع آوری متکدیان نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش ۱۳۶ درصدی داشته است.

فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران افزود: در اجرای احکام قضایی بیش از ۳۴ هکتار از زمین هایی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بود آزاد سازی شد و در اختیار شهروندان قرار گرفت.