بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای امروز -پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ - در شرایط قابل قبول قرار دارد. به طوری که وضعیت آلاینده شاخص ( PM۲.۵) هم‌اکنون عدد ۹۶ را نشان می‌دهد. این در حالی است که ۱۷ ایستگاه در وضعیت قابل قبول (زرد) و یک ایستگاه ( دانشگاه علم و صنعت در منطقه ۴) در وضعیت پاک (سبز) قرار دارند.

همچنین در ۸ ایستگاه (پیروزی.منطقه ۱۳، تربیت مدرس.منطقه ۶، شادآباد.منطقه ۱۸، شریف.منطقه ۲،  شهرداری منطقه ۲۱، پارک سلامت.منطقه ۱۷، پارک شکوفه.منطقه ۱۴ و فرمانداری شهرری.منطقه ۲۰)  وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) و در دو ایستگاه (شهرداری منطقه ۱۱ و میدان فتح در منطقه ۹)، وضعیت ناسالم برای همه یا قرمز ثبت شده است.

  شاخص کیفیت هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته نیز روی عدد ۷۳ و وضعیت قابل قبول قرار داشت.

بر اساس گزارش سایت کنترل کیفیت هوای تهران، ایستگاه دانشگاه علم وصنعت در منطقه ۴ با شاخص ۳۷ و قرار گرفتن در وضعیت پاک، بهترین شرایط را در شهر تهران دارد و ایستگاه شهرداری منطقه ۱۱ با شاخص ۱۵۸ و قرار گرفتن در وضعیت قرمز، آلوده ترین نقطه تهران است.

تهران از ابتدای امسال تاکنون ۵ روز هوای پاک و ۵۸ روز قابل قبول را تجربه کرده است؛ این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته ۸ روز هوای پاک، ۵۳ روز هوای قابل قبول و ۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.

بر اساس جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط "پاک"، زردرنگ شرایط "قابل قبول"، نارنجی‌رنگ شرایط "ناسالم برای گروه‌های حساس"، قرمزرنگ شرایط "ناسالم" و بنفش‌رنگ شرایط "بسیار ناسالم" را نشان می‌دهد.