بنابر اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته روی عدد ۷۳ و کیفیت هوا قابل قبول بوده و امروز -شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۳- نیز کیفیت هوای تهران قابل قبول بوده و شاخص آلودگی هوا روی عدد ۵۶ قرار دارد. به طوری که ۲۲ ایستگاه در وضعیت قابل قبول (زرد) و ۶ ایستگاه (پونک.منطقه ۵، شهرداری منطقه ۲، مسعودیه.منطقه ۱۵، پارک رازی.منطقه ۱۱، دانشگاه علم و صنعت.منطقه ۴ و سرخه حصار.منطقه ۱۳) در وضعیت پاک (سبز) قرار دارند. این در حالی است که در هیچ ایستگاهی وضعیت نارنجی و قرمز ثبت نشده است. 

هم‌اکنون ایستگاه مسعودیه در منطقه ۱۵ با ثبت شاخص ۲۰ و کیفیت هوای پاک بهترین وضعیت را در بین ایستگاه ها دارد و هیچ ایستگاهی در شرایط ناسالم قرار ندارد. 

بنابر روزشمار شاخص آلودگی هوای تهران، از ابتدای امسال تا امروز ۵ روز هوای پاک و ۶۱ روز هوای قابل قبول در پایتخت به ثبت رسیده است. این در حالی است که پایتخت‌نشینان در مقایسه با سال گذشته ۸ روز هوای پاک و ۵۵ روز هوای قابل قبول و ۳ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس را تجربه کرده بودند.