علیرضا نادعلی سخنگو و رییس کمیته هنری شورای شهر تهران نقد برخی از هنرمندان به کیفیت تندیس‌ها و سردیس‌های نصب شده در سطح شهر در ادوار مختلف مدیریت شهری را قبول دارد و به اکوایران می‌گوید: در این دوره آثار فاخری هم خلق شده از جمله تندیس سعدی که در نزدیکی ایستگاه متروی دروازه دولت نصب شده است. 

او از جانمایی برخی از آثار هنری گلایه می‌کند و می‌گوید حریم این آثار رعایت نشده و گاهی آنقدر در دسترس است که به راحتی مورد تخریب قرار می‌گیرند.