برآیند تحلیل‌هایی که بهروز ملکی، حجت میرزایی و فرهاد بیضایی در میزگرد ارایه کردند، حکایت از آن دارد که «در دولتی که طی سال‌های گذشته، تنش سیاسی در حوزه سیاست خارجی وجود نداشت (برطرف شد)، بازار مسکن با ثبات قیمت همراه بود. در آن مقطع حتی ساخت و ساز در سطح بسیار پایینی قرار داشت».

این کارنامه، «بیراهه تامین مسکن» را همان «وقت تلف کردن در مسکن سازی دولتی» اعلام می‌کند به این معنا که قفل بازار مسکن با حل تنش‌های غیراقتصادی از بیرون بازار ملک، باز می‌شود.