انتقادات مطرح شده امروز از این جنس بود که رفتار عمومی شهردار به پای شورا هم نوشته می‌شود و بی‌توجهی به درختان خشک شده تهران و طولانی شدن مدت سرپرستی برخی مدیران شهری .

پرویزسروری هم کارزار عزل زاکانی را طراحی شده توسط اصلاح طلبان دانست که در انتخابات ریاست جمهوری نتیجه دلخواه را کسب نکرده‌اند!