به گزارش اکو ایران، روند قیمت خوراکی ها در اسفند ماه 1400 سه رکورد مهم را از خود برجای گذاشت. این رکورد ها به سه کالای مهم مرتبط بوده است. برنج ایرانی درجه یک، کشمش پلویی و فلفل دلمه ای.

رکوردزنی تورم برنج ایرانی در 4 سال اخیر

به طور کلی تورم نقطه ای یکی از متغیرهای سنجش رشد قمیت ها در هر مقطع زمانی محسوب می شود. به دلیل اینکه افزایش و کاهش قیمت ها در بعضی مواقع به شرایط کشت و تاثیرات فصلی بر عرضه محصول تعلق دارد می توان از تورم نقطه ای بهره مند شد. این تورم به مقایسه قیمت ها در هر مقطع با موقعیت مشابه خود در سال گذشته مرتبط بوده که تغییرات آن اثر فصلی و ماهانه کشت را از رشد این محصول جدا می کند.

در همین رابطه در آخرین ماه 1400 تورم نقطه ای برنج برابر با 113 درصد ثبت شده که در 4 سال اخیر سابقه نداشته است.

این میزان افزایش در رشد نقطه ای محصول درجه یک ایرانی به طور کلی ناشی از چند عامل بوده است.

برخی مهم ترین دلیل در افزایش قیمت برنج ایرانی را در ماه های پایانی 1400 کاهش تولید در نتیجه عواملی چون خشکسالی و ... می دانند.

در نهایت ضمن رشد ماهانه 10 درصدی در مقایسه این محصول در قیاس با موقعیت مشابه خود در سال گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده که در بررسی ماهانه از سال 1397 تا کنون سابقه نداشته است.

رکوردزنی بعدی اما مرتبط با رشد قیمت در کشمش پلویی بوده است.

تورم

بالاترین تورم در کشمش پلویی 1400

کشمش پلویی طبق داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار به کیلویی 64 هزار تومان در آخرین ماه 1400 رسید. مقایسه رشد این کالا با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان می دهد در این محصول در حدود 44 درصد رشد در این مقطع به ثبت رسیده است که در مقایسه با 12 ماه گذشته سابقه نداشته است.

بررسی ها نشان می دهد یکی از مهم ترین دلایل رشد قیمت دراین محصول می تواند در نتیجه کاهش تولید در انگور و همچنین نقش جایگزینی آن در تقاضای بخش مصرفی داشته باشد.

در همین رابطه برخی از تحلیلگران معتقدند به دلیل رشد قیمت گوشت ممکن است عامل تاثیرگذاری در رشد تقاضای کشمش پلویی داشته باشد. بنابراین رشد مصرف کشمش پلویی در کنار کاهش عرضه از دلایل مهم رشد قیمت در این محصول باشد. 

تورم

رکوردزنی قیمت فلفل دلمه ای در سال 1400

سومین رکورد در این مقطع به فلفل دلمه ای مرتبط بوده است. این کالا با رشدی 80 درصدی در پایان سال گذشته نسبت به اسفند 99 بالاترین تورم را در 12 ماه 1400 به ثبت رسانده است.

افزایش قیمت ثبت شده در این محصول در اسفند ماه 1400 می تواند ناشی از افت تولید بوده باشد.

در همین رابطه معامله گران در این بازار معتقد هستند از بین رفتن 80 درصدی در مناطق کشت این محصول از جهت افت عرضه موجب رشد قیمت این کالا شده است.

در نهایت قیمت هر کیلوگرم از این محصول طبق برآوردهای مرکز آمار برابر با 22 هزار و 80 تومان بوده که بارشد 88 درصدی در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته رکوردی قابل توجه به شمار می آید.

تورم