گردآوری داده‌ها در مرکز آمار ایران در سطح کل کشور انجام می‌شود

غنای آماری مرکز آمار بسیار گسترده‌تر است

ساختار عملکرد و هزینه تمام دستگاه‌های دولتی را دریافت می‌کنیم

بعید می‌دانیم، اطلاعاتی که در مرکز آمار پالایش می‌شود، در بانک مرکزی باشد

در مرکز آمار ایران، صورت مالی تمام بانک‌ها و بیمه‌ها را دریافت می‌کنیم

مرکز آمار ایران، داده‌ها را در سطح استان‌ها با جزئیات بررسی می‌کند و حساب‌های ملی از جز به کل رسیده است