به گزارش اکوایران، رشد اسمی درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۶۰ درصد است. این موضوع باعث نگرانی‌هایی در خصوص افزایش نرخ مالیات‌ها شده است.

مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری دیروز خود گفت: به هیچ وجه افزایش بیش از ۶۰ درصدی مالیات‌ها صحت ندارد. به گفته‌ی او، حتی نرخ مالیات برخی اصناف ۵ واحد درصد کاهش می‌یابد.