گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار در پاییز هر چند از رکورد پایین‌ترین نرخ بیکاری حکایت دارد اما این، نشانه افزایش اشتغال نیست.