در نشستی که توسط گروه مالی سرمایه و دانش برگزار شد، حسین عبده تبریزی، استاد دانشگاه و صاحب نظر ارشد بازارهای مالی توضیح می دهد که رشد صفر به معنی عدم تغییر در شرایط مردم نیست و نباید دچار این سو تفاهم شد! برخی برنده اند و بسیاری بازنده!

نسخه کامل این برنامه را در وب‌سایت اکوایران ببینید.