برنامه اکو گپ

دستاوردها و تجربیات اقتصادی و مدیریتی مناطق آزاد

مرتضی بانک از مدیران ارشد اقتصادی، دستاوردها و تجربیات خود را در حوزه مدیریت و دیپلماسی اقتصادی در گفتگو با اکوایران تشریح کرده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد