او پیش‌بینی کرد: اگر دغدغه سیاسی جدی وجود نداشته باشد، باز هم با مشکل ارز مواجه خواهیم بود و با توجه به سال انتهای دولت، آنچنان تغییری در سیاست‌ها رخ نخواهد داد.