به گزارش اکوایران، روند نرخ سود بین بانکی در میان متغیر های کلان اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این صورت که تغییرات آن می تواند علامتی از تغییرات تورمی در جامعه باشد.

اما این نرخ در ماه های اخیر از آن جهت حائز اهمیت بوده که بانک مرکزی از ابتدای پاییز 1400 اقدام به پول پاشی در بازار باز کرده تا از این طریق بتواند نرخ بهره را در بازار بین بانکی تقلیل دهد.

کاهش دستوی نرخ سود اتفاقی بود که در سال 1400 از سوی دولت به بانک مرکزی اعمال شده و طی بندهای دهگانه نجات بورس دولت به بانک مرکزی فرمان داد تا نرخ بهره بین بانکی در سقف 20 درصد قرار بگیرد. بانک مرکزی نیز با پذیرش فرمان شروع به بسط پول در بازار باز کرده و رکورد های بی سابقه ای را به ثبت رسانید. با این حال آمار نرخ سود بین بانکی در ایران نشان می دهد هنوز این نرخ از مرز 20 درصد در پایین نیامده است.

نرخ سود

روند صعودی نرخ سود بین بانکی در ابتدای 1401

نرخ سود بین بانکی در یازدهم فروردین ماه 1401 برابر با 20.36 درصد محاسبه شده که نسبت به آخرین محاسبه خود تقریبا 0.08 واحد درصد رشد داشته است. بررسی میزان افزایش نرخ سود بین بانکی نشان می دهد این بیشترین سطح افزایش در این متغیر از ابتدای آذر ماه 1400 تا کنون بوده و شیب این افزایش صعودی شده است.

این در حالی است که بانک مرکزی در بازار باز با افزایش میزان بسط پول سعی در کاهش نرخ بهره داشت. در همین رابطه طبق آمارهای این نهاد بانک مرکزی تزریق هفتگی پول را در پایان سال به 95 هزار میلیارد تومان رساند که بالاترین میزان بسط پول در هفته های برگزاری بازار باز محسوب می شد.

با توجه به آن که بازار بین بانکی و بازار باز به موازات یکدیگر به صورت هفتگی برگزار می شود بانک مرکزی سعی داشت تا بسط بی حساب پول در بازار باز بتواند داد و ستد های مالی در بازار شبانه را کنترل کرده و در ادامه نرخ بهره را نیز کاهش دهد.

اما برخی از تحلیلگران معتقدند این میزان افزایش در تزریق نقدینگی در این بازار می تواند نشان دهنده افزایش تورم در ماه های آتی باشد. 

به این دلیل که با کسر کل پول جذب شده در بازار باز از کل بسط نقدینگی رخ داده در این معاملات، مانده نقدینگی در این عملیات به مرز 90 هزار میلیارد تومان رسیده که مستقیما موجب افزایش پایه پولی می شود. این سطح از افزایش می تواند با رشد نقدینگی در کشور تورم را بالا برده و قدرت خرید در جامعه را کاهش دهد.

این در حالی است که با وجود تزریق های بیشمار در بازار باز نه تنها نرخ سود از مرز 20 درصد پایین تر نیامده که حتی سیری صعودی را نیز به ثبت رسانده است.

نرخ سود