عملیات بازار باز در سال 1399 راه اندازی شده و هداف اصلی آن بهبود نقدینگی بانک ها از مسیر سیاست پولی بوده است. ابزاری که در سایر نقاط دنیا نیز به عنوان مسیری مهم در این راستا قلمداد شده و بانک مرکزی توانمند تر می کند.

به گزارش اکو ایران به نقل از اقتصادنیوز، روند این معاملات در هفته های سال جاری از مرز 95 همت کاهش پیدا کرده و به پایین تر از 70 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این بازار بانک مرکزی، با خرید اوراق از بانک ها اقدام به بسط پول در این بازار می کند. رشد معاملات در این بازار بیشتردر جهت تنظیم نقدینگی بانک ها بوده و بانک مرکزی سعی دارد تا با تزریق پول در این بازار ، وضعیت کسری بانک ها را سرو سامان دهد. البته هدف دیگر انجام این معاملات نیز در ماه های اخیر کنترل نرخ سود بین بانکی است. این هدف بیشتر در حهت نجات بورس از سوی دولت ابلاغ شده و قرار بوده که با عملیات بیشتر دراین بازار نرخ سود بین بانکی در سقف 20 درصد قرار بگیرد.

روند نزولی بسط پول در بازار باز

در هفته پایانی خرداد 1401، بانک مرکزی در حدود 65 هزار میلیارد تومان نقدینگی در نهادهای مالی تزریق کرد. این رقم در مقایسه با هفته قبل 7.1 درصد کاهش داشته و روند نزولی بسط پول در این بازار که از هفته های ابتدایی سال جاری آغاز شده را تداوم بخشیده است.

مکانیزم این بازار بر اساس خرید و فروش اوراق بدهی دولتی است. در این بازار نهادهای مالی مقروض اوراق خود را به بانک مرکزی پیشنهاد داده و این نهاد نیز بر اساس صلاحدید خود و با تاریخ سررسید و نرخ سودی که خود مشخص می کند اقدام به بسط پول در این بازار می کند.

براساس داده های بانک مرکزی تاریخ سررسید اوراق بسط داده شده در این بازار هفت روزه بوده و نرخ سود آن البته مسیری صعودی را پیموده است.

روند افزایشی نرخ سود در ابتدای خرداد آعاز شده و در نهایت در هفته پایانی این ماه به 19.3 درصد رسیده است. این بیشترین میزان نرخ سود بازار باز در سال جاری بوده است.

بازار باز

سطح بالای اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی

در کنار بازار باز بازار بین بانکی دیگری نیز به منظور مدیریت نقدینگی بانک ها راه اندازی شده است. در این بازار بانک های مقروض نیاز خود را از طریق وام دهی بانک های دارای مازاد برطرف می کنند. تاریخ سررسید وام های این بازار کوتاه مدت بوده و در جهت برطرف کردن نیاز فوری بانک ها برگزار می شود.

نرخ سود در این معاملات نیز همواره در کانال 14 تا 22 درصد قرارا داشته که اعتبارات قاعده مند یا همان نرخ سود بسط پول از سوی بانک مرکزی در سطح 22 درصد قرار دارد.

در همین راستا بررسی معاملات نشان می دهد اعتبارات قاعده مند بانک مرکزی در هفته های اخیر در سطح بالایی قرار داشته است. در این هفته نیز سطح این عملیات برابر با 5 هزار و 910 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

بازار باز