به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، در بازار های مالی نرخ سودها همواره علامتی از رونق یا رکود به شمار می‌آیند. دربرخی بازارهای آخرین هفته خرداد ماه این متغیرها افزایشی بوده و در بعضی دیگر نیز از سطح بالای خود فاصله گرفته است.

یکی از مهم نرین این بازارها، بازار اولیه اوراق بدهی دولتی بوده که در هفته اخیر وضعیت نرخ سود آن روندی صعودی داشته است.

افزایش نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی 

بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در ابتدای خرداد ماه امسال آغاز شده و تا پایان این ماه در 5 مرحله برگزار شد. 

در این بازار، دولت اوراق بدهی خود را به مشتریان خود فروخته و از این طریق سعی می‌کند تا کسری بودجه را تامین کند. برخی تحلیلگران معتقدند هرچه حجم معاملات در این بازار بیشتر باشد احتمال رشد تورم در جامعه کمتر خواهد بود. 

نرخ سود اوارق بدهی دولتی همواره یکی از علامت های مهم و جذابیت‌های تاثیرگذار بر رشد معاملات بوده که در این هفته به صورت موزون به 21.7 درصد رسیده و از هفته قبل خود 0.2 واحد درصد بیشتر شده است. با این حال افزایش نرخ سود دراین بازار موجب نشد تا حجم معاملات نیز در بازار اولیه رشد چندانی داشته باشد و در کانال 2 هزارمیلیارد تومان به ثبت رسید. 

رشد نرخ سود در بازار باز هفته پایان بهار 

اوراق خریداری شده از سوی نهادهای مالی می تواند در بازار باز نیز خرید و فروش شود. در این بازار بانک مرکزی با خرید اوراق از بانک ها در نهاد های مالی نقدینگی تزریق کرده و این نهادها نیز متضمن می شوند تا در تاریخ سررسید هفت روزه و با نرخ سود معلومی که بانک مرکزی آن را تعیین می کند دوباره اوراق را از این نهاد خریداری کنند. 

در همین رابطه در هفته پنجم خردادماه امسال سهم تزریق پول در بازار باز کاهشی شده و اکنون به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. چیزی در حدود 64 هزار میلیارد تومان.

نرخ سود در این بازار اما روندی افزایشی داشته و در این مقطع با ثبت 19.5 درصد در بالاترین سطح خود در شش ماه اخیر قرار گرفته است. در کنار بازار باز، بانک مرکزی در بازار دیگری نیز اقدام به مدیریت نقدینگی بانک‌ها می‌کند.

نرخ سود

رکوردشکنی نرخ سود بین بانکی در ابتدای تابستان

در بازار شبانه تاریخ سررسید بده‌بستان بانک های دارای مازاد و دارای کسری کوتاه مدت تر بوده و از این رو به آن بازار شبانه می گویند. در این بازار اعتبارات قاعده مند که نمایانگر تزریق بانک مرکزی در این بازار بوده و نرخ سود 22 درصدی دارد مسیری نزولی را ثبت کرده است. این سقف نرخ سود در بازار بین بانکی است.

نرخ سود موزون معاملات در این بازار اما به عنوان نرخ بهره بوده و از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است . در همین رابطه بررسی ها‌ی آماری نشان می دهد در این هفته ها نرخ بهره روندی افزایشی داشته که برخی کارشناسان دلیل این ماجرا را احتمال سیاست ضدتورمی بانک مرکزی در این بازای می دانند.

اخرین بازار مورد بررسی در این هفته به وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه تعلق دارد که در هفته اخیر روندی نزولی داشته است.

افت نرخ سود در بازار وام مسکن در هفته اخر خرداد

متقاضیان وام مسکن می توانند با خرید اوراق تسه از بانک مسکن بدون منتظر ماندن در صف اقدام به اخذ وام جهت خرید خانه کنند.

قیمت این اوراق در بازار وام مسکن کشف شده و با اعتبار 500 هزار تومانی آن خریداران می توانند طلب وام از بانک مسکن کنند. طبق اعلام بانک مسکن نرخ سود اسمی آن در حدود 17.5 درصد بوده اما از آن جا که متقاضیان در خرید اوراق در ابتدا هزینه‌ای را پرداخت می کنند بنابراین دیکر نرخ سود اوراق در بازه اسمی خود نبوده و در نتیجه مقداری واقعی خواهد داشت. بنابراین رشد هزینه وام مسکن در تغییرات نرخ سود واقعی آن نیز منعکس می شود.

در همین رابطه در هفته های اخیر که قیمت اوراق به مرز 140 هزار تومان نزدیک شده بود نرخ سود وام در کانال 27 درصد قرار داشت اما در آخرین مقطع هفت روزه بهار این شاخص به سطح 26.13 درصد تنزل پیدا کرده و کمترین میزان خود در دوهفته گذشته را ثبت کرد.