به گزارش اکو ایران، روند معاملات بازار باز در سومین هفته تیر ماه نشان از تغییر سیاست جدی بانک مرکزی داشته است. نرخ سود در این بازار به سطح بی سابقه ای رسیده تا نخستین رویداد از سه اتفاق مهم پانزدهمین مرحله بازار باز ثبت شود.

از آن جا که فعالیت بانک مرکزی در این بازار به منظور بهبود نقدینگی بانک ها و مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی انجام می شود، رصد معاملات هفتگی در بازار باز از اهمیت بالایی برخوردار است.

معاملات بازار باز از نوع ریپو است. زمانی که بانک مرکزی می خواهد تزریق پول در این بازار انجام دهد اوراق از بانک ها خریداری کرده و بانک ها نیز متعهد می شوند تا در تاریخ سررسیدمعلوم دوباره اوراق خود را از بانک مرکزی بخرند.

اکنون بسط پول برای سومین هفته متوالی در سطح 60 همت قرار گرفته است.

بازار باز

بسط ثابت پول در بازار باز هفته سوم تیر ماه

در هفته منتهی به 21 تیرماه بانک مرکزی در بازار باز 59 هزار و 900 میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده و به همین میزان نیز در نهادهای مالی پول تزریق کرد.

بررسی هفتگی تزریق نقدینگی در این بازار نشان می دهد بانک مرکزی برای سومین هفته متوالی است که در یک سطح ثابت (تقریبا 60 همت) نیاز بانک ها را جواب می دهد.

نکته مهم دیگر در این بازار رشد نرخ پذیرش این نهاد با نیاز بانک ها است. در معاملات بازار باز بانک ها در ابتدا مبلغی اوراق را به بانک مرکزی پیشنهاد می دهند و این نهاد نیز متناسب با صلاحدید خود با هر میزان که بخواهد موافقت می کند.

در این هفته ارزش اوراق پیشنهاد شده از سوی بانک مرکزی برابر با 79 هزار و 190 میلیارد تومان بوده که تقریبا 75 درصد آن پذیرفته شده است.

ضمن آن که میزان پیشنهادی بانک ها همچنان در سطح 80 همت قرار داشته اما سهم پذیرش آن نسبت به هفته قبل تقریبا 7 واحد درصد بیشتر شده است.

سومین رخداد قابل تامل در بازار باز رشد نرخ سود است که اکنون به بالاترین سطح خود رسیده است.

بازار باز

رکودرزنی بی سابقه نرخ سود در بازار باز هفته سوم تیرماه

در پانزدهمین مرحله بازار باز در سال 1401 نرخ سود بازار باز به 20.91 درصد رسید. به عبارت اقتصادی تر استقراض بانک ها دراین بازار به پرهزینه ترین سطح خود در تاریخ برگزاری بازار باز رسیده است.

عاملی که به اعتقادبرخی کارشناسان می تواند منجر به رشد نرخ سود بین بانکی شده و سطح معاملات در بازار بین بانکی را تغییر دهد.

بازار باز