به گزارش اکوایران، در سال گذشته کل وام‌های پرداختی شبکه بانکی حدود 27 درصد رشد کرده است اما در این میان، رشد بیش از 50 درصدی اعتبارات دریافتی خانوار، منجر به افزایش 3 درصدی سهم تسهیلات دریافتی خانوار از کل وام‌های پرداخت شده در 1402 شده است.

علاوه بر این موضوع قابل مشاهده است اهداف خانوار از دریافت تسهیلات نیز با تغییراتی مواجه بوده است. 

سهم 18.3 درصدی خانوار از کل تسهیلات پرداختی در 1402

بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال 1402 مجموعا 5 هزار و 646 همت تسهیلات در کل کشور به پرداخت رسیده است که در این میان سهم خانوار حدود هزار و 34 همت معادل 18.3 درصد از کل مبلغ پرداختی اعلام شده است. این درحالیست که در سال 1401 رقم کل وام‌های پرداخت شده به مصرف کننده نهایی یا همان خانوار، حدود 686 همت بوده که بالغ بر 15.4 درصد ارزش تمامی تسهیلات توزیع شده بنظر می‌رسد. 

بنابراین قابل مشاهده است سهم خانوار از کل وام‌های دریافتی در سال 1402 حدود 3 درصد نسبت به سال 1401 افزایش یافته و از نظر ارزش نیز حدودا 347 همت رشد پیدا کرده است.  

1403013001

وام خرید کالای شخصی و ضروری، محبوب‌ترین وام میان خانوار

علاوه بر افزایش سهم خانوار از تسهیلات، نسبت توزیع تسهیلات متعلق به خانوار در میان اهداف دریافتی نیز در مقایسه با 1401 دچار تغییراتی شده است. آمارها نشان می‌دهد وام‌های توزیع شده میان خانوار با هدف خرید کالای شخصی که اصلی‌ترین هدف دریافت وام خانوار است، بیش از 44.1 درصد تسهیلات خانوار در 1401 را تشکیل داده بود اما در سال گذشته این نسبت به 41.7 درصد کاهش یافت.

 در مقابل تسهیلات قرض الحسنه ضروری خانوار که دومین هدف مهم خانوار برای دریافت وام است، از نسبت 17.9 درصد در 1401 به 22.8 درصد در سال 1402 افزایش یافته است. همچنین بنظر می‌رسد سهم وام‌های دریافتی بابت ازدواج، خرید خودرو و تعمیرات از کل تسهیلات خانوار کمتر از 1401 شده و در عوض، سهم وام‌های پرداختی بابت مسکن و فرزندآوری، افزایش پیدا کرده است. 

به‌طور کلی سیستم توزیع وام در هر جامعه‌ای عموما یکی از ابزارهای تصمیم‌گیری برای مدیریت جامعه است و نتایج آن بیانگر آن است که اهتمام یک جامعه در کدام سمت و سو قرار گرفته است. آمارها نشان می‌دهد عموما بیش از 80 درصد تسهیلات پرداختی در ایران به صاحبان کسب و کار تخصیص می‌یابد اما قابل توجه است که در سال گذشته سهم خانوار از وام‌های پرداخت شده افزایش یافته است.